Kategorie

WARUNKI GWARANCJI MEBLI

 

1. Firma FHU Dariusz Krawczyk z siedzibą w 31-919 Kraków, os. Hutnicze 15/33, NIP 868-184-76-34 REGON 121050665 zwany dalej "Gwarantem", gwarantuje sprawne działanie swoich produktów.

2. Gwarancją 18 m-cy objęty jest cały asortyment mebli sprzedawanych w naszej firmie.

3. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:

– dokument zakupu; – pismo reklamacyjne

4. Sprzedający(tutaj Gwarant) jest zobowiązany:    

– do wydania Kupującemu mebla wraz z dokumentem sprzedaży; - do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu; - w obecności i na życzenie klienta do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności mebli, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków.

5. Gwarancją producenta nie są objęte: - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli; – uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta; – uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta; – uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania; - wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę; – zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel; – uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia; – zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.        

6. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad, należy zgłaszać na adres email: mebledazarro@gmail.com.    

7. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Gwaranta w terminie: – w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu  poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia  reklamacyjnego; – we wszystkich innych przypadkach w terminie 14 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego; – w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.   

8. Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.

9. W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.                    

10. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni roboczych ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.   

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 

1.  Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie stawiać przedmiotów mokrych i gorących.

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od 10 do 45 C.   

3. Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.

4. Przy montażu mebla do ściany szczególną uwagę należy zwrócić na wypoziomowanie i sposób regulacji elementów szafki do podłoża i ściany.  Nie zastosowanie się do wytycznych powoduje utratą gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego uszkodzenie.           

5. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur, środków chemicznym, na przykład: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.).   

6. Mebel nie może być poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie).

7. Nie wolno otwierać szuflad, gdy w pobliżu są małe dzieci. Nie wolno wchodzić na meble ani stawiać na nich ciężkich przedmiotów. 

 

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

 

1.Do czyszczenia powierzchni lakierowanych należy stosować lekko wilgotną miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących (zaleca się płyn do szyb bez amoniaku lub pastę nierysująca).

3. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdze, środków do czyszczenia ceramiki itp.).    

4. Za uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.

5. Producent informuje o potrzebie przeprowadzenia przez użytkownika okresowej kontroli stanu połączeń mimośrodowych (sprawdzenia wytrzymałości i stateczności konstrukcji) oraz stanu zamocowania zawiasow puszkowych ( sprawdzenie wytrzymałości zawieszenia drzwi).

 

            
Meble do przedpokoju, salonu i łazienki!

COPYRIGHT @ MEBLEDOPRZEDPOKOJU.COM
PROJEKT I WDROŻENIE: SKLEPY INTERNETOWE MGRAPHICS